Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Administrator danych Gębarowski Michał Orlex Design

NIP 588-184-21-20, REGON 192108530

Cele przetwarzania

• Przedstawienie oferty sprzedaży nieruchomości dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta,
• Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

Okres przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty sprzedaży nieruchomości lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane